logo_cepse

CENTRUL DE EVALUARE A PROFILULUI SOCIO-EDUCATIONAL
Centrul a fost inființat în cadrul proiectului de parteneriat PN2 91063, finanțat de CNSIS și aprobat în consiliul profesoral în anul 2009, cu titlul „Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare”. Lansarea centrului a fost făcută în cadrul conferinţei intitulate Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali, sept 2009, conferința naţională cu participare internaţională, organizată de noi la UBB.

MISIUNEA CENTRULUI
Promovarea asigurării de șanse egale în educație, pentru toți elevii, indiferent de gen, clasă socială, etnie, rasă, mediu de proveniență, tip de familie și statut social etc.;
Analiza cu mijloace științifice a dimensiunilor sociale ale performanţei şcolare și a evoluției tinerilor către o carieră;
Documentarea necesității depășirii punctelor de vedere unilaterale privind eșecurile școlare ca fiind exclusiv responsabilitatea părinților, a școlii sau a elevilor și promovarea colaborării între toți agenții educației;
Colaborarea internațională în domeniul analizei și sprijinului acordat elevilor pentru a atinge parametrii succesului în studiile lor și în începerea carierei profesionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *